RELATIONSHIP BETWEEN NURSING STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS GENDER ROLES AND SEXUAL ORIENTATION MYTHS


Abstract views: 33 / PDF downloads: 79

Authors

  • Elif KETEN EDİS Amasya Üniversitesi
  • Cansever BEKTAŞ

Keywords:

Sexual Orientation, Sex Role, Nursing Students, Gender

Abstract

Traditional gender roles may cause individuals with different sexual orientations to face negative attitudes.  This study aimed to determine the relationship between nursing students' attitudes toward gender roles and sexual orientation myths. The sample of this cross-sectional study consisted of 306 nursing students. Research data were collected using the Introductory Information Form, Gender Role Attitudes Scale, and Sexual Orientation Myhts Scale. The average age of the participants was 20.46±1.89, and 76.5% were women. The rate of students taking gender education was 37.6%, and the rate of students taking sexual health education was 52.9%. The Gender Role Attitudes Scale mean score was 53.37±10.07, and the Sexual Orientation Myths Scale total score mean was 53.32±10.95. A low-level negative correlation was found between the Gender Role Attitudes Scale and the Sexual Orientation Myths Scale mean score. A significant difference was found between the scale score averages and gender, being friends with LGBTI individuals, and being comfortable talking about LGBTI-related issues (p<0.05). It is recommended to increase the education of nursing students to increase their egalitarian attitudes towards gender roles and to gain awareness of sexual orientations.

References

Van Anders, S. M. (2015). Beyond sexual orientation: Integrating gender/sex and diverse sexualities via sexual configurations theory. Archives of Sexual Behavior, 44(5), 1177-1213.

Tekin, Ö. A. (2017). Turizm sektöründe toplumsal cinsiyet algısı: beş yıldızlı otel çalışanları üzerine bir araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 4(12),669-684.

Çelik, B. G., Erciyes, C. (2021). Toplumsal cinsiyet algısı ve ön yargı: LGBTİ+ lara yönelik tutum üzerine bir çalışma. Aydın Sağlık Dergisi, 7(3),255-75.

Yıldırım, Y., & Yılmaz, D. V. (2017). Türkiye’de cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve sağlığa yansımaları. Researcher, 5(3), 446-461.

Bailey, J. M., Vasey, P. L., Diamond, L. M., Breedlove, S. M., Vilain, E., & Epprecht, M. (2016). Sexual orientation, controversy, and science. Psychological Science in the Public Interest, 17(2), 45-101.

Karataş, S., & Buzlu, S. (2018). Transseksüel bireylerin sağlık hizmeti almada yaşadıkları güçlükler. Lectio Scientific Journal of Health and Natural Sciences, 2(2), 70-81.

Güldal, A. D., Çelikkaya, D., Bozdağ, S., & Günvar, T. (2019). LGBTİ bireylerin sağlık hizmeti alma deneyimleri: Niteliksel bir çalışma. The Journal of Turkish Family Physician, 10(4), 195-204.

Roller, C. G., Sedlak, C., & Draucker, C. B. (2015). Navigating the system: How transgender individuals engage in health care services. Journal of Nursing Scholarship, 47(5), 417-424.

McGlynn, N., Browne, K., Sherriff, N., Zeeman, L., Mirandola, M., Gios, L., . . . Rosińska, M. (2020). Healthcare professionals’ assumptions as barriers to LGBTI healthcare. Culture, Health & Sexuality, 22(8), 954-970.

Zeeman, L., Sherriff, N., Browne, K., McGlynn, N., Mirandola, M., Gios, L., . . . Pinto, N. (2019). A review of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex (LGBTI) health and healthcare inequalities. European Journal of Public Health, 29(5), 974-980.

Medina-Martínez, J., Saus-Ortega, C., Sánchez-Lorente, M. M., Sosa-Palanca, E. M., García-Martínez, P., & Mármol-López, M. I. (2021). Health inequities in LGBT people and nursing interventions to reduce them: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(22), 11801.

Yıkar, S. K., Doğan, S. D., Aydıngülü, N., Arslan, S., & Nazik, E. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi: Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi örneği. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 3(2), 104-113.

Coşkun, A., & Özdilek, R. (2012). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği: sağlığa yansıması ve kadın sağlığı hemşiresinin rolü. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 9(3), 30-39.

Öcalan, S., & Hiçdurmaz, D. (2024). Thoughts of clinical nurses about LGBTI individuals: a cross-sectional descriptive study from Türkiye. Etkili Hemşirelik Dergisi, 17(1), 12-24.

Demirkoparan, B., & Beydağ, K. D. (2023). Hemşirelerin toplumsal cinsiyet algısı ile lezbiyen ve geylere yönelik tutumlarının ilişkisi. Sağlık ve Toplum, 33(1), 102-114.

García-Cueto, E., Rodríguez-Díaz, F. J., Bringas-Molleda, C., López-Cepero, J., Paíno-Quesada, S., & Rodríguez-Franco, L. (2015). Development of the gender role attitudes scale (GRAS) amongst young Spanish people. International Journal of Clinical and Health Psychology, 15(1), 61-68.

Bakioğlu, F., & Türküm, A. S. (2019). Toplumsal cinsiyet rolleri ölçeği’nin türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(2), 717-725.

Evcili, F. (2019). Sexual Orientation Myhts Scale (SOMS): Development, validity and reliability in Turkey. Perspectives in Psychiatric Care, 55(4), 554-561.

George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple study guide and reference, 17.0 update, 10th. Boston: Pearson Education India.

Kılınç, N. Ö., & Türkoğlu, N. (2023). Hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, 5(1), 10-15.

Çal, A., & Avcı, İ. A. (2020). Hemşire ve ebe öğrencilerin toplumsal cinsiyet rol tutumları ile aile içi şiddete yönelik tutumları ve yaşam değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 103-112.

Aydın, A., & Sayılan, A. A. (2022). Bir üniversitede öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(7), 727-744.

Kara, Z., & Karaca, S. (2022). Bir grup üniversite öğrencisinde toplumsal cinsiyet rolleri ve homofobi arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 30(6), 392-399.

Seren, H. A. K., Eşkin Bacaksiz, F., Çakir, H., Yilmaz, S., Sükut, Ö., Turan, S., & Maghsoudi, N. (2023). A cross-sectional survey study on homophobia among medical, nursing, pharmacy, and other health sciences students. Journal of Homosexuality, 70(13), 3108-3124.

Sadıç, E., & Beydağ, K. D. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin lezbiyen ve geylere yönelik tutumları ve etkileyen faktörler. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 1(2), 5-13.

Özyer, Y., & Özcan, E. (2022). Toplumsal cinsiyet dersi alan ve almayan hemşirelik bölümü öğrencilerinin LGBTİ bireylere yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Türkiye Biyoetik Dergisi, 9(2), 56-65.

Cecilio, J., Novabos, J. V., Javier, R. M. E., & Rodriguez, J. (2022). Homophobic attitudes and gay affirmative practices among nursing students. 8ISC Proceedings: Social Sciences, 27-47.

Kwak, H. W., Kim, M. Y., & Kim, M. Y. (2019). Severity and influencing factors of homophobia in Korean nursing students. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(23), 4692.

Güleç, S., Orak, O. S., Gümüş, K., & Tunç, E. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin lezbiyen ve gaylere yönelik tutumları ı̇le toplumsal cinsiyet algıları arasındaki ı̇lişki. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 5(11), 1-16.

Sanberk, İ., Çelik, M., & Gök, M. (2016). Üniversitesi öğrencilerinin homofobi düzeylerinin cinsiyet ve cinsiyet rolleri açısından incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 4011-4019.

Öztürk, P. Ç., & Duran, S. (2022). Hemşirelik öğrencilerinin homofobik tutumu, empatik becerileri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 9(2), 207-215.

Durmuş, H., Balcı, E., Solak, Y., & Timur, A. (2021). Cinsel yönelime dayalı ayrımcılık: intern hekimlerde homofobi. Medical Research Reports, 4(3), 18-27.

Yılmaz, S. (2018). Toplumsal cinsiyet rollerinin günlük hayattaki yansımaları: Çorum/Alaca örneği. İmgelem, 2(2), 59-79.

Arıkan, H. (2021). Toplumsal cinsiyet bağlamında “Eşcinsel kimlik imgesinin” çağdaş sanata yansımaları. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 100-121.

Published

2024-06-26

How to Cite

KETEN EDİS, E., & BEKTAŞ, C. (2024). RELATIONSHIP BETWEEN NURSING STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS GENDER ROLES AND SEXUAL ORIENTATION MYTHS. Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(16). Retrieved from https://gobeklitepejournal.com/index.php/pub/article/view/272

Issue

Section

Articles