English LACTATION - RELACTATION PROCESS AND MIDWIVES APPROACHES


Abstract views: 38 / PDF downloads: 17

Authors

  • Sümeyye ALTIPARMAK Inonu University
  • Zehra KARADENİZ

Keywords:

Breast milk, Midwife, Breastfeeding, Lactation, Relactation

Abstract

Breast milk, which perfectly meets the baby's physiological and psychosocial needs during the first six months after birth, plays an important role in establishing the mother-baby bond. The importance of breastfeeding in laying the foundations of a healthy life is an indisputable issue. 3 out of every 5 babies were not breastfed in the first hour of life, and only 41% of babies under 6 months were exclusively breastfed. For the sake of newborn and maternal health, breastfeeding should be restarted at every opportunity if it is interrupted. The process of restarting or inducing lactation is called relactation. During the relaxation process, practices are applied to the body of a woman whose milk production has decreased, stopped or has never started, and the body is taught how to produce milk. 8-58 days of women trying relaxation. It is reported that milk production started between days. If the mother's breastfeeding motivation is strong, it is possible to achieve relaxation in the postpartum period. Breastfeeding supplements and drip method are the two main methods used in relaxation. Additionally, the use of bottles and other feeding materials should be stopped. Breastfeeding should be questioned in general; Mothers should be told how lactation occurs and how breast care should be done. Midwives should support mothers by effectively using their educational role through counseling during the breastfeeding process. It should not be forgotten that the role of midwives is very important as the continuous and positive support provided by midwives will increase the success of relaxation during the period when breastfeeding is stopped. The aim of this review is to shed light on lactation and relaxation issues and to provide information about midwifery approaches to these processes..

References

Turner, N., Hounsell, D., Robinson, E., Tai, A., & Whittle, N. (1999). Uptake of postnatal services for mothers of newborn babies up to eight weeks of age. The New Zealand Medical Journal, 112(1098), 395-398.

Kayhan-Tetik, B., Baydar-Artantas, A., Bozcuk-Güzeldemirci, G., Üstü, Y. ve Yılmaz, G. (2013). Başarılı relaktasyon olgusu. Türk Pediatri Dergisi , 55 (6), 641.

Pappu, K., & Chaudhuri, S. N. (2002). Initiating The Process of Relactation: An Institute Based Study NC De Bharati Pandit SK Mishra. Indian Pediatrics, 39, 173-8.

Öztaş, H. G. (2021). COVID 19 SARS-COV-2 enfeksiyonu pandemi sürecinde emzirme ve relaktasyon. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(14), 86-95.

Lage, S. D. R., Santos, I. M. M. D., & Nazareth, I. V. (2014). Narratives of lives of women who breastfed their adoptive children. Northeast Network Nursing Journal, 15(2).

Nurdan, U. R. A. Ş. (2017). Anne sütünün oluşumu ve içeriği. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Dergisi, 2(2), 130-153.

Levine, S. ve Muneyyirci-Delale, O. (2018). Strese bağlı hiperprolaktinemi: patofizyoloji ve klinik yaklaşım. Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Doğum , 2018 .

Hård, A. L., Nilsson, A. K., Lund, A. M., Hansen‐Pupp, I., Smith, L. E., & Hellström, A. (2019). Review shows that donor milk does not promote the growth and development of preterm infants as well as maternal milk. Acta Paediatrica, 108(6), 998-1007.

Pillay, J. ve Davis, TJ (2022). Fizyoloji, Emzirme.[18 Temmuz 2022'de güncellendi]. StatPearls [İnternet]. Treasure Island (FL): StatPearls Yayıncılık .

Karimi, FZ, Miri, HH, Salehian, M., Khadivzadeh, T. ve Bakhshi, M. (2019). Doğumdan sonra anne-bebek ten ten temasının doğumun üçüncü evresine etkisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz. İran halk sağlığı dergisi , 48 (4), 612.

Erçin, E., & Köseoğlu, S. Z. A. (2022). Güncel bilgilerle laktasyon dönemi ve etkileyen faktörler. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), 94-99.

WHO, S. (2002). Infant and young child nutrition: Global strategy on infant young child feeding. 55th World Health Assembly (2002).

Kramer, MS ve Kakuma, R. (2012). Sadece emzirmenin optimal süresi. Sistematik incelemelerin Cochrane veri tabanı, (8).

Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A. J., França, G. V., Horton, S., Krasevec, J., ... & Rollins, N. C. (2016). Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The lancet, 387(10017), 475-490.

Toksöz, F., Uslu, H., Açıkgöz, A., & Çemrek, F. (2023). Attitudes toward breastfeeding of mothers breastfeeding 0-6-month-old infants during the COVID-19 pandemic and impacting factors. Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 5(2), 71-79.

HackmanNicole, M., & KjerulffKristen, H. (2016). Reduced breastfeeding rates in firstborn late preterm and early term infants. Breastfeeding Medicine.

Van den Elsen, L. W., Garssen, J., Burcelin, R., & Verhasselt, V. (2019). Shaping the gut microbiota by breastfeeding: the gateway to allergy prevention?. Frontiers in pediatrics, 7, 47.

Horta, B. L., Loret de Mola, C., & Victora, C. G. (2015). Long‐term consequences of breastfeeding on cholesterol, obesity, systolic blood pressure and type 2 diabetes: a systematic review and meta‐analysis. Acta paediatrica, 104, 30-37.

Zımba, B. (2023). O-6 ay bebeği olan annelerin bebek beslenmesine yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi (Master's thesis, Biruni Üniversitesi).

Alraadi, M. Y. H. (2022). Sokaklarda çalışan çocukların toplum üzerindeki etkileri ve sorunlarının belirlenmesi: İstanbul Fatih örneği (Master's thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).

Vennemann, MM, Hense, HW, Bajanowski, T., Blair, PS, Complojer, C., Moon, RY ve Kiechl-Kohlendorfer, U. (2012). Yatak paylaşımı ve ani bebek ölümü sendromu riski: Tartışmayı çözebilir miyiz? Pediatri Dergisi , 160 (1), 44-48.

Lodge, C. J., Tan, D. J., Lau, M. X. Z., Dai, X., Tham, R., Lowe, A. J., ... & Dharmage, S. C. (2015). Breastfeeding and asthma and allergies: a systematic review and meta‐analysis. Acta paediatrica, 104, 38-53.

Üst, Z. D. (2016). Doğum eyleminde anneye uygulanan oksitosinin yenidoğan apgar skoru ve emme başarısına etkisi (Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Engin, N., & Ayyıldız, T. (2021). Anne-bebek bağlanmasının annelik algısı ve bazı değişkenlere göre incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(3), 583-596.

Çalışkanyürek, S. S. A., Yıldırım, D. İ., & İnanlı, İ. (2022). 18–49 yaş arası lohusaların ruhsal durumlarının emzirme tutumuna etkisi. Selçuk Tıp Dergisi, 38(1), 30-39.

Irmak, N. (2016). Anne sütünün önemi ve ilk 6 ay sadece anne sütü vermeyi etkileyen unsurlar. The Journal of Turkish Family Physician, 7(2), 27-31.

Metin, A., & Altınkaynak, S. (2020). Babaların sosyodemografik özelliklerinin eş desteği ve emzirme başarısına etkisi.

Ciampo, LAD ve Ciampo, IRLD (2018). Emzirme ve Emzirmenin Kadın Sağlığına Faydaları. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia , 40 , 354-359.

Türkyılmaz, C. (2016). Emzirme danışmanlığı ve emzirmede karşılaşılan sorunlar. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 8(2), 19-33.

Öztürk, Ö., Sarıkaya, P., Özdemir, Ş., Çikendin, Z., & Zünbül, N. (2018). Anne sütü ve emzirme ile ilgili anneler tarafından bilinen doğrular ve yanlışlar. Güncel Pediatri, 16(2), 40-54.

Davran, G. B. (2019). Babaların doğuma yönelik duygu ve düşünceleri (Master's thesis, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Tekgöçen, N. (2018). 0-6 aylık bebeklerin sadece anne sütü almasında sosyo-demografik özelliklerin yeri (Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Hıra, S. (2019). Adölesan annelerin bebek bakımı hakkındaki özgüvenleri ile annelik memnuniyeti arasındaki ilişkinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi (Doctoral dissertation, Sakarya Universitesi (Turkey)).

Feenstra, MM, Kirkeby, MJ, Thygesen, M., Danbjørg, DB ve Kronborg, H. (2018). Erken emzirme sorunları: Annelerin deneyimlerine ilişkin karma yöntemli bir çalışma. Cinsel ve Üreme Sağlığı , 16 , 167-174.

Tiruye, G., Mesfin, F., Geda, B. ve Shiferaw, K. (2018). Doğu Etiyopya'nın Harar şehrinde emziren anneler arasında emzirme tekniği ve ilişkili faktörler. Uluslararası emzirme dergisi , 13 , 1-9.

Bulut, E. (2020). Bebeğin mizacının ve annenin psikopatolojik özelliklerinin ilk altı ayda sadece anne sütü ile beslenmeye etkisi (Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Dünya Sağlık Örgütü. (2017). Yönerge: Doğum ve yenidoğan hizmetleri sunan tesislerde emzirmenin korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi. Dünya Sağlık Örgütü.

Batista, CL, Ribeiro, VS, Nascimento, MDDS ve Rodrigues, Başkan Yardımcısı (2018). Emzik kullanımı ile biberonla besleme ve emzirme sırasındaki olumsuz davranışlar arasındaki ilişki. Jornal de Pediatria , 94 , 596-601.

Gomes, NTN, Haslett, MIC, Percio, J., Duarte, MMS, Malta, JMAS, Carvalho, FCD, ... ve Santos, EDD (2021). Pandeminin başlangıcından 1 Ağustos 2020'ye kadar Brezilya'da COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan çocuk ve ergenlerden oluşan retrospektif kohort. Revista Brasileira de Epidemiologia , 24 , e210026.

Oğuz, M. M., Acar, M., Polat, E., Akçaboy, M., Tuygun, N., Açoğlu, E. A., ... & Dağlı, F. Ş. (2016). Madde bağımlısı adolesan anne ve bebeği. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 59, 68-71.

Yılmaz, E., & Serhatlıoğlu, S. G. (2019). Relaktasyon Süreci Farkındalığı. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3), 105-110.Lommen, A., Brown, B., & Hollist, D. (2015). Experiential perceptions of relactation: A phenomenological study. Journal of Human Lactation, 31(3), 498-503.

Lommen, A., Brown, B., & Hollist, D. (2015). Experiential perceptions of relactation: A phenomenological study. Journal of Human Lactation, 31(3), 498-503.

Saari, Z., & Yusof, F. M. (2015). Motivating factors to breastfeed an adopted child in a Muslim community in Malaysia. Jurnal Teknologi, 74(1), 211-20.

Singh, DK, Rai, R. ve Dubey, S. (2014). Şiddetli akut yetersiz beslenmeli bebeklerde relaktasyon için tamamlayıcı emme tekniği. Hint Pediatri , 51 , 671-671.

Kaur, J., Sodhi, M. K., Mahajan, S., Singh, K., Kumar, A., Kaur, A., ... & Kapoor, R. (2020). Evaluation of utility of various interventions related to relactation and assessment of outcomes of relactation practice in mothers of infants up to 6 months of age. Perinatology, 21(3), 105-111.

Lawrence, RA (2022). Emzirmenin ve relaktasyonun tetiklenmesi (evlat edinilen bir bebeğin emzirilmesi dahil) ve çapraz emzirme. Emzirmede ( s . 628-645). Elsevier.

Lawrence, R., & Lawrence, R. (2016). Premature infants and breastfeeding. Breastfeeding: A guide for the medical profession. Saunders, 553-563.

Brodribb, W. ve Emzirme Tıbbı Akademisi. (2018). ABM Klinik Protokolü# 9: Anne sütü üretimini başlatma veya artırmada galaktagogların kullanımı, ikinci revizyon 2018. Emzirme Tıbbı , 13 (5), 307-314.

Tomar, R. S. (2016). Initiation of relactation: an army hospital based study of 381 cases. Int J Contemp Pediatr, 3(2), 635-638.

Madrid, E. B. (2021). Relactación. Gaceta Médica de Caracas, 129(3S), S637-S647.

Sultana, A., Rahman, KU ve Manjula, S. (2013). Laktasyon yetmezliğinin klinik güncellemesi ve tedavisi. İslam Dünyası İlimler Akademisi Tıp Dergisi , 109 (555), 1-10.

Sakala, C., Romano, A. M., & Buckley, S. J. (2016). Hormonal physiology of childbearing, an essential framework for maternal–newborn nursing. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 45(2), 264-275.

Cartwright, J., Atz, T., Newman, S., Mueller, M. ve Demirci, JR (2017). Geç prematüre bebekte emzirmeyi teşvik etmeye yönelik müdahalelerin bütünleştirici bir incelemesi. Obstetrik, Jinekolojik ve Yenidoğan Hemşireliği Dergisi , 46 (3), 347-356.

Robert, E., Coppieters, Y., Swennen, B. ve Dramaix, M. (2014). Erken sütten kesmenin nedenleri, algılanan yetersiz anne sütü ve anne memnuniyetsizliği: Belçika'nın iki bölgesinde karşılaştırmalı çalışmalar. Uluslararası Bilimsel Araştırma Bildirileri, 2014

Reisman, T. ve Goldstein, Z. (2018). Vaka raporu: Transseksüel bir kadında indüklenen emzirme. Transseksüel Sağlığı, 3(1), 24-26.

Asztalos, EV, Campbell-Yeo, M., Dasilva, OP, Kiss, A., Knoppert, DC ve Ito, S. (2012). Erken doğmuş yenidoğanların annelerinde anne sütü üretiminin Domperidon ile arttırılması (EMPOWER denemesi). BMC Gebelik ve Doğum , 12 , 1-6.

Çelebioğlu, A., Tezel, A., & Özkan, H. (2010). Bebek Dostu Olan Ve Olmayan Hastanelerde Emzirme Durumunun Karşılaştırılması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(3), 44-51.

Sewell, C. A., Chang, C. Y., Chehab, M. M., & Nguyen, C. P. (2017). Domperidone for lactation: what health care providers need to know. Obstetrics & Gynecology, 129(6), 1054-1058.

Kadriye, U. Z. U. N., Kolcu, M., & Öcebe, D. K. (2018). Anne sütü ile beslenmede kanıta dayalı uygulamalar. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 1(2), 29-32.

Tokat, M. A., & Okumuş, H. (2013). Emzirme öz-yeterlilik algısını güçlendirmeye temelli antenatal eğitimin emzirme öz-yeterlilik algısına ve emzirme başarısına etkisi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 10(1), 21-29.

Tiryaki, Ö., & Altınkaynak, S. (2021). Emzirme danışmanlığında hemşirenin rolü. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 30(3).

Özkara, H., Fidancı, BE, Yıldız, D. ve Kaymakamgil, Ç. (2016). Emzirme yatırım. TAF Koruyucu Hekimlik Bülteni , 15 (6).

Yeşil, Y. (2015). Bireysel ve grup emzirme eğitiminin anne ve baba adaylarında doğum sonu dönemde emzirme öz-yeterliğe ve tutumuna etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı. İzmir, 258, 195-201.

McFadden, A., Gavine, A., Renfrew, M. J., Wade, A., Buchanan, P., Taylor, J. L., ... & MacGillivray, S. (2017). Support for healthy breastfeeding mothers with healthy term babies. Cochrane database of systematic reviews, (2).

Hassan, SM, Sulaiman, Z. ve Ismail, TAT (2021). İndüklenmiş laktasyon uygulanan kadınların deneyimleri: Bir literatür taraması. Malezya aile hekimi: Malezya Aile Hekimleri Akademisi'nin resmi gazetesi, 16 (1), 18

Published

2024-06-30

How to Cite

ALTIPARMAK, S., & KARADENİZ, Z. (2024). English LACTATION - RELACTATION PROCESS AND MIDWIVES APPROACHES. Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(16). Retrieved from https://gobeklitepejournal.com/index.php/pub/article/view/274

Issue

Section

Articles