INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSING STUDENTS' 21st CENTURY SKILLS AND CAREER DECISION-MAKING LEVELS


Abstract views: 187 / PDF downloads: 167

Authors

  • Handan AYDIN KAHRAMAN
  • İbrahim nas Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.55433/gsbd.283

Keywords:

21st Century Skills, Nursing, Nursing Students, Career Decision Making

Abstract

This study was conducted to examine the relationship between twenty-first century skills and career decision-making levels of nursing students. It is a descriptive study using the relational screening model. The research was conducted with 254 students studying in the nursing department of a state university. Data were collected with online survey forms using the Personal Information Form, 21st Century Skills Scale and Career Decision Scale. 254 students participated in the research. When the scores obtained from the scales and the class status of the students were examined, it was determined that the 21st Century Skills Scale differed in terms of the students' class status (p <0.05). In terms of 21st Century Skills and career decision-making level, the mean scores of 2nd grade, 3rd grade and 4th grade students were found to be similar. However, it was determined that the average score of 1st grade students was relatively lower than the average score of 2nd, 3rd and 4th grade students. A statistically significant relationship was found between the scales (p<0.05). This relationship was found to be 54.8% positive. It was determined that as the "Career Decision Scale" score increased, the "21st Century Skills Scale" score also increased. It is thought that providing students with 21st century skills in nursing education can contribute to their future career development.

Keywords: 21st century skills, Nursing, Nursing students, Career decision making.

References

Altun, B. ve Arslan, H. (2021). 2000 yılı sonrası doğan öğrencilerin 21.yüzyıl becerileri ile kariyer planlaması ve teknoloji yönelimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Management and Social Researche, 8 (15), 48-65.

Atasoy, I. & Aktaş, A.B. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik algısına cinsiyet ve diğer faktörlerin etkisi. JAREN, 6(1), 80-88.

Bahar, A., Güler, E.K., Arslan, M., İnem, A.B. & Çimen, Z.S. (2019). Hemşirelik öğrencilerinde girişimcilik düzeyi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. ACU Sağlık Bil Dergisi, 10(3), 529-534.

Baksi, A., Sürücü, H. & Kurt, G. (2020). Hemşirelerin bireysel yenilikçilik davranışları ve bu davranışları etkileyen faktörlerin incelenmesi. ACU Sağlık Bil Derg, 11(2), 310-315.

Benek, İ. (2019). Sosyobilimsel stem etkinliklerinin öğrencilerin tutumlarına ve 21. yüzyıl becerilerine etkisinin incelenmesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Chen, J., Yang, Y., Shen, L., Zhang, X. & Hu, R. (2023). Nursing students’ expectations and career preferences before clinical placement in mainland China: A qualitative exploration. Nurse Education in Practice, 67, 103552.

Çelik, A., Pasinlioğlu, T., Kocabeyoğlu, T. ve Çetin, S. (2013). Hemşirelik Mesleğinin Toplumdaki İmajının Belirlenmesi. F.N. Hem. Derg, 21(3).

Çoban, N., Göktaş, S., Gezginci, E., & Şendir, M. (2023). 21st-Century Skills and Lateral Thinking Dispositions of Nursing Students: An Example Global Pandemic. Clinical and Experimental Health Sciences, 13(2), 410-417.

Dursun, A. ve Kara. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinde kariyer karar verme güçlüklerinin yordayıcısı olarak kariyer kararı yetkinlik beklentisi ve kariyer seçiminde aile etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(1), 39-55.

Engin, A. ve Korucuk, M. (2021). Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 1081–1119.

Ho, K.H.M., Cheng, H.Y., McKenna, L. & Cheung, D.S.K. (2024). Nursing and midwifery in a changing world: Addressing planetary health and digital literacy through a global curriculum. Nursing Open, 11(1), e2075.

Johnston, K. (2021). Key Skills in the Context of Twenty-first-century Teaching and Learning. Curriculum Change within Policy and Practice: Reforming Second-Level Education in Ireland, 85-104.

Karadaş, A., Kaynak, S., Ergün, S. ve Karaca, P.P. (2021). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 4(2), 232-239.

Kuru, B. (2021). İş Dünyasında 21. Yüzyıl Becerileri ve Maria Montessori. Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(8), 19-38.

Liu, H., Chang, C., Wang, I. & Chao, S . (2020). The association between creativity, creative components of personality, and innovation among Taiwanese nursing students. Thinking Skills and Creativity, 35, 100629.

Mannino, J. & Cotter, E. (2016). Educating nursing students for practice in the 21st century. International Archives of Nursing and Health Care, 2(1), 1-5.

Marell-Olsson, E. (2021). Using gamification as an online teaching strategy to develop students' 21st century skills. IxD&A: Interaction Design and Architecture (s), (47), 69-93.

Odabaşı, S. (2011). Kariyer Yönetimi. Kum Saati Yayınları, İstanbul.

Önal, İ. ve Erişen, Y. (2019). Öğretmen yetiştirme programlarında eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması ihtiyacı. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 62-78.

Pazilah, F.N., Hashim, H., Yunus, M.M. & Rafiq, K.R.M. (2024). Exploring Malaysian ESL Pre-service Teachers' Perceptions on Knowledge of Learners, Digital Literacy and 21st Century Competency. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 23(1), 300-316.

Rios, J.A., Ling, G., Pugh, R., Becker, D. & Bacall, A. (2020). Identifying critical 21st-century skills for workplace success: A content analysis of job advertisements. Educational Researcher, 49(2), 80-89.

Sarmasoğlu, Ş., Dinç, L. ve Elçin, M. (2016). Hemşirelik öğrencilerinin klinik beceri eğitimlerinde kullanılan standart hasta ve maketlere ilişkin görüşleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 13(2), 107-115.

Şendir, M. ve Kabuk, A. (2020). Hemşireler ve teknoloji durdurulamaz ve kaçınılamaz iki güç. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 3(1), 54- 58.

Turner, K., Rakkwamsuk, S. & Leungratanamart, L.(2016). The Perception on 21st century skills of nursing instructors and nursing students at Boromarajonani college of nursing, Chonburi. International Journal of Nursing and Health Sciences. 10(6), 1935-1938.

Yusupu, R. (2015). Üniversite öğrencilerinde kariyer kararları ve akademik başarı arasındaki ilişki. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi.

Published

2024-03-19

How to Cite

AYDIN KAHRAMAN, H., & nas, İbrahim. (2024). INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSING STUDENTS’ 21st CENTURY SKILLS AND CAREER DECISION-MAKING LEVELS. Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(15). https://doi.org/10.55433/gsbd.283

Issue

Section

Articles